Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Wr 10/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

II SA/Bd 330/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [...] Oddziału Regionalnego w T. w przedmiocie przyznania płatności

II SA/Lu 437/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia dotyczącego przejęcia na własność Państwa gospodarstw rolnych