Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Wr 10/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

II SAB/Wr 21/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości

II SAB/Wr 16/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejścia gospodarstwa rolnego na własność Państwa

II SA/Wr 644/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji o przekazaniu na własność działki

II SA/Wr 418/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemków w 2018 roku

II SAB/Wr 99/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w sprawie nie wydania decyzji