Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1081/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie wniosku G. S. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta [...] grzywny z tytułu niewykonania obowiązku przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi G. S. wraz z odpowiedzią na tę skargę