Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 518/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 809/06

I OZ 244/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OZ 164/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], ...

I OSK 956/06 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 1964/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości przeznaczonej na pasy drogowe autostrady

I OSK 232/07 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 747/07 - Wyrok NSA z 2008-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu

I OZ 253/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi na działalność Starostwa Powiatowego w B.

I OZ 734/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 511/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania
1   Następne >   +2   5