Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 446/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OZ 805/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość pod drogę publiczną

I OZ 447/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OZ 585/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 226/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody M. w przedmiocie wykonania wyroku WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 1233/01

I OZ 225/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody M. w przedmiocie załatwienia zażalenia

I OZ 268/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 269/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 744/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie sposobu prowadzenia postępowania w sprawie o zwrot nieruchomości