Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 404/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 210/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 459/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 675/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1881/07 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] o uchyleniu decyzji Wojewody P. z dnia [...] w części dotyczącej przyznania odszkodowania i w tym zakresie stwierdzającej nieważność decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia [...], zaś utrzymującej w mocy decyzję Wojewody P. z dnia [...] w czę...

I OZ 729/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 737/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Skarga L. K. na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OZ 772/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 793/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 798/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-30

Wniosek w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OZ 43/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości
1   Następne >   2