Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 153/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 373/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości

I OZ 565/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 1005/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenie odszkodowania za nieruchomość