Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 669/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 466/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 476/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości