Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 234/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 583/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania

I OSK 442/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-04

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 547/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 101/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 133/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość