Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 145/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. , Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem sieci kanalizacyjnej

I OZ 36/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Zażalenie na pkt 1 postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OZ 331/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 459/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

I OZ 424/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia [...] czerwca 2015., nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 2175/15 - Postanowienie NSA z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 395/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 587/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 696/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 527/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   +2   5