Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 3022/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 1775/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości

I OZ 1266/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OZ 1312/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1344/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości