Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 1406/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 1369/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Województwa Małopolskiego i A. F. sp. z o.o. z/s w K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 1391/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr IGR-VIII.7581.17.2017.LK w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w celu wykonania prac remontowych