Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1822/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonani decyzji od...

I OSK 436/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-08

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

I OSK 319/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 774/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ...

I OSK 1334/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego