Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 262/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I OZ 89/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

I OZ 616/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty równowartości wydobytego piasku kwarcowego z wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 1018/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 714/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 635/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr (...) w przedmiocie wywłaszczenia n...

I OZ 446/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OZ 58/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 967/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 101/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr (...) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   12