Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 518/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 809/06

I SA/Wa 605/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 1538/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-06

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucającym skargę Z. W. na pismo Ministra Budownictwa , nr [...]

I SAB/Wa 57/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I SAB/Wa 194/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 232/07 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 511/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I OZ 536/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 540/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 505/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania
1   Następne >   +2   4