Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 461/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ustalającej odszkodowanie

I SA/Wa 543/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 633/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi D. L., R.L., J.L. i B. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/WA 67/06

I SA/Wa 667/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SA/Wa 727/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 315/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 726/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 727/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 1556/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 585/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania
1   Następne >   3