Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 474/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-29

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 404/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 322/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 729/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 772/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

VIII SA/Wa 528/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-22

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 493/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-09

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 494/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-03

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 548/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27

Wniosek w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości

I SA/Wa 605/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-26

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   2