Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 433/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 1018/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Skarga T.P. i Z.P. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OZ 238/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra I. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 239/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra I. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania