Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 359/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania