Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 150/11 - Wyrok NSA z 2012-01-17

Skargi kasacyjne Miasta Poznań i J.W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J.J., Miasta Poznań, J.W. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 339/11 - Wyrok NSA z 2012-02-02

Skarga o wznowienie postępowania

I OSK 1255/11 - Wyrok NSA z 2012-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania