Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1120/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 873/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość