Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 626/15 - Wyrok NSA z 2016-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 2310/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 918/15 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OSK 1049/14 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 177/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia ...

I OSK 1036/14 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 339/16 - Wyrok NSA z 2016-03-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia:

IV SA/Wa 2312/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-29

Skarga A. U. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

I OZ 215/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 154/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   44