Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 283/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2978/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-27

Skarga M. A. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania utrzymać w mocy postanowienia Referendarza sądowego , sygn. IV SA/Wa 2978/15

IV SA/Wa 3489/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2511/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

IV SA/Wa 1477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 408/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2237/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 176/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1002/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi G. S., S. S., Ł. S., J. D., K. S., L. S., B. G., H. O. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju oku, znak: [...] w przedmioci...

I OZ 1014/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4