Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2632/15 - Wyrok NSA z 2016-03-01

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...

I OSK 2319/15 - Postanowienie NSA z 2016-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 734/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 434/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-25

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. B. i M. C. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: [...] w przedmiocie odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną

I OZ 348/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-13

Zażalenie na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 504/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Zażalenie na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość po...

I OZ 718/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OZ 1219/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 2958/15 - Postanowienie NSA z 2016-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia w części

I OSK 2321/15 - Wyrok NSA z 2016-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2