Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 661/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 537/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 869/16 - Wyrok NSA z 2016-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 628/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Zażalenie na rozstrzygnięcie o zwrocie kosztów postępowania zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 629/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Zażalenie na rozstrzygnięcie o zwrocie kosztów postępowania zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 630/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 2975/15 - Wyrok NSA z 2016-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1152/15 - Wyrok NSA z 2016-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego w sprawie wywłaszczenia za odszkodowaniem nieruchomości

I OSK 2100/14 - Wyrok NSA z 2016-06-01

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji