Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1189/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OSK 1114/17 - Wyrok NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1440/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 2158/18 - Wyrok NSA z 2019-04-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1/ uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , Nr [...], a także poprzedzającą ...

I OSK 1397/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Skargi kasacyjne Miasta [...] i [...] Sp. z o.o. z siedzibą od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 457/17 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 2515/17 - Wyrok NSA z 2019-05-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OSK 884/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [.....

I OSK 151/19 - Wyrok NSA z 2019-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1326/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku
1   Następne >   +2   5