Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 581/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-28

Sprawa ze skargi I. M. w przedmiocie wymierzenia Staroście Powiatu [...] grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną