Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Łd 222/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania w związku ze zwrotem nieruchomości

II SAB/Po 121/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-15

Skarga K. H. na przewlekłość Starosty [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Ol 11/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi F. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę w sprawie ustalenia odszkodowania

I OZ 468/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ustalenia odszkodowania

II SAB/Kr 235/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania

IV SAB/Wa 473/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-25

Sprawa ze skargi A. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SAB/Łd 188/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości

II SAB/Gl 7/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 1164/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Gl 107/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-21

Sprawa ze skargi J. L. na Starostę [...]