Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 262/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-31

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania skargi H. P., F. P., P. D. na działalność organu w sprawie odszkodowania za działki

I OZ 707/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 107/15 o wezwaniu J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 107/15 o odrzuceniu skargi J. L. na Starostę Będzińskiego

I OW 212/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K.