Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 1357/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Wniosek uczestnika postępowania W. J. o uchylenie lub zmianę postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia...

I OZ 1041/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nie ruchomość.

I OSK 2382/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 512/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 55/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-05

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 3 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 782/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszania postępowania administracyjnego

I OZ 513/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 1764/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-03

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Spółka Jawna R. K., Z. C. z siedzibą w B. z siedzibą w B. na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OSK 2988/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1145/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę
1   Następne >   2