Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 985/21 - Wyrok NSA z 2022-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1204/21 - Wyrok NSA z 2022-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość