Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OZ 8/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 19/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-08

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OZ 105/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] oku nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu utraty prawa własności części nieruchomości

I OSK 203/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu Powiatu G. od decyzji Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 67/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-16

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. P. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania ponaglenia

I OZ 13/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 334/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 133/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-27

Skargi kasacyjne J. T. i A. T. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie Wojewody [...] z [...] kwietnia 2020 r., znak: [...]

I OSK 2033/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K. na bezczynność Ministra Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OZ 208/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   2