Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 2356/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 500/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji