Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 1396/13 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 261/06 - Wyrok NSA z 2007-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną

I OZ 801/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1103/14 - Wyrok NSA z 2014-09-09

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1243/10 - Wyrok NSA z 2011-06-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zobowiązania do zapłaty

I OSK 1246/10 - Wyrok NSA z 2011-06-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zobowiązania do zapłaty kosztów postępowania

OSK 88/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 1381/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie kosztów postępowania

I OSK 1483/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie kosztów postępowania

I OSK 1249/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zobowiązania do zapłaty
1   Następne >   +2   6