Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 1606/10 - Wyrok NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1148/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości

I OSK 1351/11 - Wyrok NSA z 2011-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania