Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 809/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 727/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

I OZ 1741/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 1312/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji