Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 956/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1256/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z naruszeniem prawa

I OZ 1369/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Województwa Małopolskiego i A. F. sp. z o.o. z/s w K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości