Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 400/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-04

Dnia 4 marca 2019 roku WSA w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Aneta Dąbrowska, po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2019 roku na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze sprzeciwu U. C.i H.C. od decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 595/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-17

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu [...] Dyrektora [...] od decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania