Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 2638/13 - Wyrok NSA z 2015-07-21

Skargi kasacyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Miasta Poznań od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 2699/14 - Wyrok NSA z 2015-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenie odszkodowania za nieruchomość