Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1225/13 - Wyrok NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2602/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wezwania do wykonania obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego

I OSK 2647/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wezwania do wykonania obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego

I OSK 1698/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Skargi kasacyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz M.B., J.P., A.S. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

I OSK 38/14 - Wyrok NSA z 2015-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyz...

I OSK 2179/14 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 2637/13 - Wyrok NSA z 2015-07-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2665/13 - Wyrok NSA z 2015-07-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2710/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2783/13 - Wyrok NSA z 2015-08-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   2