Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 977/14 - Wyrok NSA z 2016-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 930/14 - Wyrok NSA z 2016-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2525/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 2275/14 - Wyrok NSA z 2016-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1892/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjne...

I OSK 2101/14 - Postanowienie NSA z 2016-06-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 2101/14 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 2011/15 - Postanowienie NSA z 2016-07-15

Skargi kasacyjne M. C. i S. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg S. P. i Z. P. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 3047/14 - Wyrok NSA z 2016-10-11

Skargi kasacyjne Miasta Stołecznego Warszawy oraz B.S., M.S. i J.N. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2101/14 - Postanowienie NSA z 2016-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   2