Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 1225/13 - Wyrok NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1132/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2602/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wezwania do wykonania obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego

I OSK 2647/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wezwania do wykonania obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego

I OSK 1162/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2090/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 627/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji o przejęciu nieruchomości z naruszeniem prawa pos...

I OZ 1139/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gos...

I OSK 2811/12 - Postanowienie NSA z 2014-07-04

Wniosek Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o uzupełnienie wyroku NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1237/12 w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Generalnego Dyrekt...

I OSK 1698/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Skargi kasacyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz M.B., J.P., A.S. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   7