Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 121/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ...

I OZ 1138/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 879/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 244/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ...

I OZ 150/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie wniosku Miasta W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w części dotyczącej pkt 2 sentencji ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 83/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OZ 799/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 441/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1112/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 874/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   7