Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

OSK 88/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania