Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 225/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zapewnienia w szkole bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniach higieniczno

III SA/Gd 282/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 296/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej oddalono skargę.

III SA/Gd 298/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz uchyla postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] nr [...].

III SA/Gd 54/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu i wycofania z obrotu produktów oraz orzeczenia o ich zniszczeniu na koszt strony postępowania

III SA/Gd 123/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 202/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżona decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr [...].

III SA/Gd 492/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 835/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie wycofania z obrotu i zatrzymania produktu

III SA/Gd 248/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   43