Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

GZ 162/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr [...] w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty , [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej S.A. d...

GZ 141/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności w części dotyczącej zezwolenia telekomunikacyjnego Nr 330/9