Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

GSK 1450/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. G. na decyzje Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego oraz , Nr [...] w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowe...