Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SO/Gd 4/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Gminy [...] grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II SA/Rz 436/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie skargi na działalność wójta

II OZ 602/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 318/08 w sprawie ze skargi C.J.S. na zarządzenie Wójta Gminy Borów w przedmiocie powołania M.B. na funkcję organu Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie

II OSK 740/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie statutu Zakładu Usług Komunalnych

II SA/Wa 639/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie udostępniania protokołu z obrad sesji Rady Gminy

VIII SA/Wa 351/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w W. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 370/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice Nr [...] w przedmioc...

II SA/Ol 308/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-21

skarg: J.R., K.P., Z.D. i B.P. na uchwałę Rady Gminy Gietrzwałd w sprawie nadania nazw ulic

III SA/Lu 88/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

II SAB/Wa 60/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia protestu wyborczego i unieważnienia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   77