Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta B. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącą od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SAB/Gl 10/09