Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 764/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług

V SA/Wa 744/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług

V SA/Wa 1824/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego i kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

I SA/Go 790/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-06

Wniosek w przedmiocie wartości celnej i towaru, kwoty cła oraz podatku od towarów i usług

V SA/Wa 1639/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Skarga T. M.- wspólnika spółki cywilnej S. s.c. przy udziale uczestnika M. R. byłego wspólnika S. s.c. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie określenia kwoty należności celnych

V SA/Wa 761/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych.

V SA/Wa 763/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 741/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-27

Skarga S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług;

I GSK 1057/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi 'M.' P. Spółki z o.o. w C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...] nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 224/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100